Sundbybergs Bredband AB

Sundbybergs Stadsnät driver, utvecklar och skapar en framtidssäker och kostnadseffektiv infrastruktur med mindre miljöbelastning för snabba digitala kommunikationer inom Sundbybergs stad. Kommunikationen sker i ett öppet och konkurrensneutralt nät.

Sundbybergs Bredband AB äger och förvaltar en teknikplattform för transport av bredbandstjänster till och från slutkonsumenter, det vill säga ett aktivt nät.

Stadsnätets samlade vision är ett samhällstäckande fibernät till nytta för alla i Sundbyberg. Nätet ska vara snabbt och driftsäkert och kunna användas för all typ av digital kommunikation.

Organisation

Inger Gran
inger.gran@sundbyberg.se

Styrelseordförande

Helene Jakobsson
helene.jakobsson@sundbybergsstadsnat.se
08-706 90 84

VD

Styrelse

Inger Gran

Ordförande

Ina Djurestål

Förste vice ordförande

Kajsa Adenbäck

Andre vice ordförande

Lisa Rosengård

Ledamot

Lisa Greger

Ledamot

Patrik Svensson

Ledamot

Eva Eklund-Warnke

Ledamot

Nils-Ove Bohlin

Suppleant

Jens Manell

Suppleant

Dorna Dehkhoda

Suppleant

Ekonomi (mkr)

2017

2016

2015

Periodens resultat före skatt

0

9

7

Omsättning

34

26

29

Balansomslutning

40

23

28

Fritt eget kapital

6

9

14

Soliditet (%)

50

63

66