Sundbyberg Avfall och Vatten AB

Med Sundbyberg Avfall och Vatten AB samlas den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp i ett helägt aktiebolag och en organisation. Bolaget har helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall. I och med att allt  inordnas i ett bolag blir det bättre service för dig som kommuninvånare och aktör i staden.

Sundbyberg Avfall och Vatten AB ska också utveckla systemet för sopsug som i dag består av fyra anläggningar. De nya sopsugarna kan skilja på sopor med matavfall, hushållsavfall och tidningar.

Bolaget ska även öka andelen källsorterat avfall och i det arbetet handlar det mycket om kommunikation och att påverka och förändra attityder och beteenden.

Fakta – Sundbyberg Avfall och Vatten AB

  • Dotterbolag inom Sundbybergs stadshus AB.
  • Ansvarar för att staden har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp.
  • Samlar in allt avfall från invånare och verksamheter – det vill säga allt som inte ska källsorteras.
  • Kommer att driva stadens stationära sopsugar.
  • Cirka 20 medarbetare.
  • Dygnet runt-verksamhet, med egen jour för vattenfrågor
  • Samarbetar med andra kommuner i Norra Storstockholm inom ramen för SÖRAB.

Mer om Sundbyberg Avfall & Vatten AB

Organisation

Thomas Kreij

Styrelseordförande

Jan Jogell
jan.jogell@savab.se

VD

Styrelse

Thomas Kreij

Ordförande

Jan Bojling

Förste vice ordförande

Kajsa Adenbäck

Andre vice ordförande

Kenneth Söderström

Ledamot

Mats Skog

Ledamot

Jonas Alin

Ledamot

Veronica Kallander

Ledamot

Peter Müller-Rienzburg

Suppleant

Eva Pavoni

Suppleant

Christer Bengtsson

Suppleant

Ekonomi (mkr)

2017

2016

2015

Periodens resultat efter skatt

0

-1

-1

Omsättning

72

3

0

Balansomslutning

311

63

66

Likvida medel

39

-2

-4

Soliditet (%)

3

3

4