Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är ett helägt kommunalt bolag som ska främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs kommun. Bolaget syftar inte till att bereda vinst åt aktieägarna.

Lokalfastigheter har i uppdrag att:

  • Försörja staden och dess bolag med verksamhetslokaler – samt rationalisera användningen och anskaffningen lokalerna
  • Förvalta lokalerna på ett hållbart sätt
  • Främja stadsutvecklingen i Hallonbergen, Ör, Rissne samt Ekbacken. Det sker genom att Lokalfastigheter är delaktigt i de transaktioner som genomförs i stadsdelarna
  • Medverka i försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar

Fastigheterna

Lokalfastigheter har idag ett bestånd av såväl kommersiella fastigheter som inhyrda objekt från andra fastighetsägare. Därutöver förvaltar Lokalfastigheter Sundbybergs stads egna fastigheter.

Totalt handlar det om sammanlagt 235 000 kvm lokalyta, varav 9 000 kvm är bolagets egna lokaler, 84 300 kvm är inhyrda och 134000 kvm är stadens egna fastigheter.

Mer om Lokalfastigheter i Sundbyberg AB.

Organisation

Tom Wadegård

Styrelseordförande

Marica Johansson
marica.johansson@lokalfastigheter.se

 tillförordnad vd

Styrelse

Tom Wadegård

Ordförande

Berit Berggren

Förste vice ordförande

Jan Bojling

Andre vice ordförande

Bert Jagerby

Ledamot

Lina Larsson

Ledamot

Kajsa Olsson-Persson

Ledamot

Gunhild Manell

Ledamot

Michael Spira

Suppleant

Hans Beckerman

Suppleant

Martin Hedenström Ljung

Suppleant

Ekonomi (mkr)

2018

2017

2016

Periodens resultat före skatt

-86

910

14

Omsättning

154

134

24

Balansomslutning

308

2027

206

Likvida medel

5

910

11

Soliditet synlig (%)

68

53

85