Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är ett helägt kommunalt bolag som ska främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs kommun. Bolaget syftar inte till att bereda vinst åt aktieägarna.

Lokalfastigheter har i uppdrag att:

  • Försörja staden och dess bolag med verksamhetslokaler – samt rationalisera användningen och anskaffningen lokalerna
  • Förvalta lokalerna på ett hållbart sätt
  • Främja stadsutvecklingen i Hallonbergen, Ör, Rissne samt Ekbacken. Det sker genom att Lokalfastigheter är delaktigt i de transaktioner som genomförs i stadsdelarna
  • Medverka i försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar

Fastigheterna

Lokalfastigheter har idag ett bestånd av såväl kommersiella fastigheter som inhyrda objekt från andra fastighetsägare. Därutöver förvaltar Lokalfastigheter Sundbybergs stads egna fastigheter.

Totalt handlar det om sammanlagt 261 000 kvm lokalyta, varav 30 000 kvm är bolagets egna lokaler, 87 000 kvm är inhyrda och 144 000 kvm är stadens egna fastigheter.

Bolaget äger åtta fastigheter, vilka är strategiskt intressanta när staden expanderar med bostäder, kontor, service och infrastruktur.

Organisation

Tom Wadegård

Styrelseordförande

Marica Johansson
marica.johansson@lokalfastigheter.se

 tillförordnad vd

Styrelse

Tom Wadegård

Ordförande

Berit Berggren

Förste vice ordförande

Jan Bojling

Andre vice ordförande

Bert Jagerby

Ledamot

Lina Larsson

Ledamot

Kajsa Olsson-Persson

Ledamot

Gunhild Manell

Ledamot

Michael Spira

Suppleant

Hans Beckerman

Suppleant

Martin Hedenström Ljung

Suppleant

Ekonomi (mkr)

2017

2016

2015

Periodens resultat före skatt

910

14

19

Omsättning

134

24

25

Balansomslutning

2 027

206

227

Likvida medel

910

11

16

Soliditet synlig (%)

53

85

83