Ägardirektiv från moderbolaget till dotterbolagen

Koncernen Sundbybergs stadshus AB tar också fram gemensamma rutiner och riktlinjer som ska gälla i koncernen. Moderbolaget ger också dotterbolagen särskilda ägardirektiv.