Årsstämma

Årsstämmor för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren

Årsstämmor för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren (publ) äger rum
tisdagen den 10 april 2018, kl. 13.00 i Marabouparkens konsthall, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg.
Båda årsstämmorna är öppna för allmänheten.

I samband med stämmorna kommer presentationer att ske av moderbolaget Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag.

Förslag till dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren kommer att finnas tillgängliga i lokalen och på hemsidorna www.sundbybergsstadshus.se samt www.forvaltaren.se

Sundbyberg i mars 2019
Styrelserna i Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren