Sammanträdesplan 2019

Tisdagen den 11 december 2018 kl.13:00

Tisdagen den 5 februari 2019 kl.13:00

Tisdagen den 12 mars 2019 kl.13:00 (årsredovisning)

Årsstämma tisdagen den 9 april 2019

Onsdagen den 24 april 2019 kl.13:00

Tisdagen den 28 maj 2019 kl.13:00 (tertialrapport 1)

Tisdagen den 1 oktober 2019 kl.13:00 (tertialrapport 2)

Tisdagen den 12 november  2019  kl.13:00

Tisdagen den 10 december 2019 kl.13:00