Sammanträdesplan 2020

Tisdagen den 10 mars 2020 kl.13:00 (årsredovisning)

Årsstämma tisdagen den 31 mars 2020 kl.13:00

Tisdagen den 28 april 2020 kl.13:00

Torsdag den 28 maj 2020 kl.13:00 (tertialrapport 1)

Tisdagen den 29 september 2020 kl.13:00 (tertialrapport 2)

Tisdagen den 10 november  2020  kl.13:00

Tisdagen den 8 december 2020 kl.13:00