Några första steg på väg mot Nya stadskärnan

Den gamla gula bilverkstaden på Järnvägsgatan ger plats åt bostadsbebyggelse i Nya stadskärnan.

 

 
På platsen där den gula bilverkstaden Allé-Service funnits under många år planerar projekt Sundbybergs nya stadskärna för stadsbebyggelse med nya bostadskvarter intill ett promenadstråk med fler grönytor och platser. Under hösten planerar Trafikverket riva byggnaden Allé-Service.

Nyhet – Några första steg på väg mot Nya stadskärnan.

Trafikverket planerar omfattande arbeten på Järnvägsgatan

Utbyggnad av järnvägen genom Sundbyberg.

 

 

Nu börjar en längre resa mot kortare restider och en sammanlänkad stadskärna. Trafikverket behöver flytta många och djupt liggande ledningar i Järnvägsgatan och planerar börja omfattande arbeten på sträckan  mellan Esplanaden och Löfströms allébro. Det innebär att trafiksituationen också förändras där från den 3 november.

Nyhet – Nattarbete på Järnvägsgatan 2-3 november

Nyhet – Järnvägsgatan kommer stängas mellan Fredsgatan och Ursviksvägen.

Arbeten på Järnvägsgatan och hur de kan påverka dig.