Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är ett helägt kommunalt bolag som ska främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs kommun. Bolaget syftar inte till att bereda vinst åt aktieägarna.

Lokalfastigheter har i uppdrag att:

  • Förvalta, förvärva, sälja, äga, bygga och utveckla fastigheter eller tomträtter med arbetsplatser, lokaler och kollektiva anordningar för Sundbybergs stad
  • Främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen genom bland annat inhyrning av lokaler för stadens verksamheter
  • Aktivt bidra till att effektivisera och rationalisera kommunkoncernens lokalutnyttjande genom att vara en aktiv part i stadens lokalförsörjningsprocess

Fastigheterna

Lokalfastigheter har idag ett bestånd av såväl kommersiella fastigheter som inhyrda objekt från andra fastighetsägare. Därutöver förvaltar Lokalfastigheter Sundbybergs stads egna fastigheter.

Totalt handlar det om sammanlagt 226 000 kvm lokalyta, varav 2 200 kvm är bolagets egna lokaler, 90 700 kvm är inhyrda och 133 700 kvm är stadens egna fastigheter.

Mer om Lokalfastigheter i Sundbyberg AB.

Organisation

Tom Wadegård

Styrelseordförande

Marica Johansson
@lokalfastigheter.se

vd

Styrelse

Tom Wadegård

Ordförande

Berit Berggren

Förste vice ordförande

Jan Bojling

Andre vice ordförande

Bert Jagerby

Ledamot

Lina Larsson

Ledamot

Kajsa Olsson-Persson

Ledamot

Gunhild Manell

Ledamot

Michael Spira

Suppleant

Hans Beckerman

Suppleant

Martin Hedenström Ljung

Suppleant

Ekonomi (mkr)

2019

2018

2017

Periodens resultat före skatt

-19

-86

910

Omsättning

180

154

134

Balansomslutning

200

308

2027

Likvida medel

107

183

910

Soliditet synlig (%)

35

30

97