Sundbyberg Avfall och Vatten AB

Med Sundbyberg Avfall och Vatten AB samlas den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp i ett helägt aktiebolag och en organisation. Bolaget har helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall. I och med att allt  inordnas i ett bolag blir det bättre service för dig som kommuninvånare och aktör i staden.

Sundbyberg Avfall och Vatten AB ska också utveckla systemet för sopsug som i dag består av fyra anläggningar. De nya sopsugarna kan skilja på sopor med matavfall, hushållsavfall och tidningar.

Bolaget ska även öka andelen källsorterat avfall och i det arbetet handlar det mycket om kommunikation och att påverka och förändra attityder och beteenden.

Fakta – Sundbyberg Avfall och Vatten AB

  • Dotterbolag inom Sundbybergs stadshus AB.
  • Ansvarar för att staden har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp.
  • Samlar in allt avfall från invånare och verksamheter – det vill säga allt som inte ska källsorteras.
  • Kommer att driva stadens stationära sopsugar.
  • Cirka 30 medarbetare.
  • Dygnet-runt-verksamhet, med egen jour för vattenfrågor
  • Samarbetar med andra kommuner i Norra Storstockholm inom ramen för SÖRAB.

Mer om Sundbyberg Avfall & Vatten AB

Organisation

Kajsa Adenbäck

Styrelseordförande

Jan Jogell
jan.jogell@savab.se

VD

Styrelse

Kajsa Adenbäck

Ordförande

Mattias Lönnqvist

Förste vice ordförande

Mats Skog

Andre vice ordförande

Pa Sanyang

Ledamot

Eva Pavoni

Ledamot

Veronica Kallander

Ledamot

Jonas Alin

Ledamot

Jan Bojling

Suppleant

Anna Lindberg

Suppleant

Kjell Mattsson

Suppleant

Ekonomi (mkr)

2019

2018

2017

Periodens resultat efter skatt

1

-2

0

Omsättning

116

102

72

Balansomslutning

427

355

311

Likvida medel

42

48

39

Soliditet (%)

2

2

3