Sundbybergs stadsnätsbolag AB

Sundbybergs stadsnät driver, utvecklar och skapar en framtidssäker och kostnadseffektiv infrastruktur med mindre miljöbelastning för snabba digitala kommunikationer inom Sundbybergs stad. Kommunikationen sker i ett öppet och konkurrensneutralt nät.

Sundbybergs stadsnätsbolag AB äger och förvaltar en fiberoptisk infrastruktur,
det vill säga ett passivt nät.

Sundbybergs stadsnätsbolags samlade vision är ett samhällstäckande fibernät till nytta för alla i Sundbyberg. Nätet ska vara snabbt och driftsäkert och kunna användas för all typ av digital kommunikation.

Läs mer om Sundbybergs stadsnätsbolag AB.

Organisation

Inger Gran
inger.gran@sundbyberg.se

Styrelseordförande

Helene Jakobsson
helene.jakobsson@sundbybergsstadsnat.se
08-706 90 84

VD

Styrelse

Inger Gran

Ordförande

Kajsa Adenbäck

Förste vice ordförande

Jens Manell

Andre vice ordförande

Hans Beausang

Ledamot

Jimmy Sagar

Ledamot

Gunnar Carlsson

Ledamot

Hawar Ramazanali

Ledamot

Eva Rundqvist

Suppleant

Max Roseneld

Suppleant

Pierre Ingmansson

Suppleant

Ekonomi (mkr)

2018

2017

2016

Periodens resultat före skatt

0 0

5

Omsättning

35

32

29

Balansomslutning

53

48

45

Fritt eget kapital

17

18

11

Soliditet (%)

42

47

42