Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för sundbybergsstadshusab.se

Det kommunala bolaget Sundbybergs stadshus AB äger och står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan är vår tillgänglighetsrapport och beskriver hur www.sundbybergsstadshusab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att vår webbplats uppfyller en del av kraven för tillgänglighet, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och arbetar löpande med att utvärdera det tekniska och redaktionella innehållet.
Under rubriken ”Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet” har vi listat de tillgänglighetsbrister vi känner till i dagsläget.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.sundbybergsstadshusab.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav – meddela oss så vi får veta var problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post till info@sundbybergsstadshusab.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är DIGG som ansvarar för tillsyn av webbplatser och till dem du anmäler bristande tillgänglighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Rapportera brister till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Nedan beskriver vi vad som ännu inte är tillgängligt på sundbybergsstadshusab.se

• Vissa PDF-filer uppfyller inte tillgänglighetskraven. Översyn och tillgänglighetsanpassning av PDF-filer kommer att påbörjas under 2020.

• Vissa länkar uppfyller inte kraven på kontrast. Översyn och tillgänglighetsanpassning av länkar kommer att påbörjas under 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Sundbybergs stadshus AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för nedanstående innehåll.

• Det finns dokument på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga. Att se över och tillgänglighetsanpassa dessa dokument är ett omfattande arbete och Sundbybergs stadshus AB kommer inte att hinna åtgärda allt material innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Sundbybergs stadshus AB har gjort en självskattning av sundbybergsstadshusab.se.
Senaste bedömningen gjordes 2020-09-16.