Styrdokument

Bolagen i koncernen Sundbybergs stadshus AB ska följa de policyer och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat ska gälla för hela kommunkoncernen.

Koncernen tar även fram egna styrdokument för sin verksamhet. Gällande styrande dokument publiceras under Innehåll på denna sida.