Styrelse

 

Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter i bolagen. Ny styrelse tillträdde den 1 februari 2019, efter val i kommunfullmäktige den 17 december 2018.

Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB har det överordnande samordningsuppdraget för bolagen inom koncernen och ska se till att bolagen följer de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till koncernen.

Organisation

Johan Malmgren

Verkställande direktör, tillförordnad

Sundbybergs stadshus AB:s styrelse

Peter Schilling

Ordförande

Nils-Ove Bohlin

Förste vice ordförande

Axel Conradi

Andre vice ordförande

Moises Ubeira

Ledamot

Stefan Bergström

Ledamot

Maria Bohman Kreij

Ledamot

Martin Solberg

Ledamot