Styrelse

 

Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter i bolagen.

Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB har det överordnande samordningsuppdraget för bolagen inom koncernen och ska se till att bolagen följer de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till koncernen.

Organisation

Frida Nilsson

Verkställande direktör

Sundbybergs stadshus AB:s styrelse

Peter Schilling

Ordförande

Stefan Bergström

Förste vice ordförande

Axel Conradi

Andre vice ordförande

Moises Ubeira

Ledamot

Nils-Ove Bohlin

Ledamot

Paulos Abraha Desta

Ledamot

Martin Solberg

Ledamot