Årsstämma 2021

Årsstämma per capsulam i Sundbybergs stadshus AB
Med anledning av coronaviruset har Sundbyberg stadshus AB beslutat att ställa in den publika årsstämman och i stället enbart hålla årsstämma per capsulam.

Sundbyberg i februari 2021
Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB