Sammanträdesplan 2021

Styrelsen sammanträder:

Fredag den 26 februari 2021 kl. 9:00

Måndag den 15 mars 2021 kl.13:00 (bokslut) OBS! måndag

Årsstämma onsdag den 31 mars 2021

Tisdagen den 27 april 2021 kl.13:00

Tisdag den 1 juni 2021 kl.16:00 (tertialrapport 1/prognosrapport 1) OBS! kl.16:00

Tisdagen den 28 september 2021 kl.13:00 (tertialrapport 2/prognosrapport 2)

Tisdagen den 9 november  2021 kl.13:00

Tisdagen den 7 december 2021 kl.13:00 (budget)