Sammanträdesplan 2024

Styrelsen sammanträder:

Tisdag den 23 januari 2024 kl. 14:00

Tisdag 12 mars 2024 kl.14:00 (bokslut)

Årsstämma onsdag den 27 mars 2024

Tisdag den 23 april 2024 kl.14:00

Tisdag den 28 maj 2024 kl.14:00 (tertialrapport 1/prognosrapport 1)

Tisdag den 24 september 2024 kl.13:00 (tertialrapport 2/prognosrapport 2)

Tisdag den 5 november  2024 kl.13:00

Tisdag den 3 december 2024 kl.13:00 (budget)