Senaste nyheterna

Några första steg på väg mot Nya stadskärnan

2020-11-02     På platsen där den gula bilverkstaden Allé-Service funnits under många år planerar projekt Sundbybergs nya stadskärna för stadsbebyggelse […]

Trafikverket planerar omfattande arbeten på Järnvägsgatan

    Nu börjar en längre resa mot kortare restider och en sammanlänkad stadskärna. Trafikverket behöver flytta många och djupt […]

Årsstämma 2020

2020-03-17 Årsstämmor för Sundbybergs stadshus AB och dotterbolaget Fastighets AB Förvaltaren (publ) äger rum tisdagen den 31 mars 2020. Uppdaterad 2020-03-19 […]

Nu inleds samrådet för den första detaljplanen i Sundbybergs nya stadskärna

2019-10-02 Måndag 30 september inleds samrådet för den första detaljplanen. Den innehåller förslag till ett kilometerlångt promenadstråk med flera gröna ytor, […]

Visa alla nyheter >

Centrumanläggningar utvecklas

2016-12-06

I den påbörjade centrumförnyelsen för Hallonbergen, Ör och Rissne – samt Ekbacken i Centrala Sundbyberg – bjuds nu fastighetsbolag in i utvecklingsarbetet.
Inom ramen för det kvalitetsprogram som tas fram av staden ges bolagen möjlighet att presentera idékoncept. De bästa koncepten – baserade på kvalitetsprogrammet – vinner sedan möjligheten att förvärva och investera i fastigheter och tillkommande byggrätter.

Arbetet med centrumförnyelsen drivs i projektform med projektledning från Sundbybergs stadshus AB.

Läs mer på Sundbyberg.se