Senaste nyheterna

Tillförordnad VD i Sundbybergs stadshus AB

2022-10-12 Roger Sundholm har lämnat sin befattning. Styrelsen har beslutat att tillförordna Johan Malmgren som verkställande direktör till och med den […]

Projektingenjör sökes till projekt i Sundbyberg Stadshus AB

2022-07-11 Länk för att ansöka Sundbyberg stadshus AB arbetar med projektet Sundbybergs nya stadskärna. I Uppdraget ingår att omhänderta de exploaterings- […]

Norra Esplanaden enkelriktas söderut

2021-02-14 Trafikverket ställde ut avstängningar den 8 februari vid Esplanaden 14–16, den östra sidan norr om järnvägsspåren. Avstängningen innebär att trafiken […]

Bussarna åter på Sturegatan

2020-12-08 Vid lucia, den 13 december, börjar bussarna åter trafikera Sturegatan i västlig riktning. Bussarna stannar då vid hållplats ”Stationsgatan” på […]

Visa alla nyheter >

Centrumanläggningar utvecklas

2016-12-06

I den påbörjade centrumförnyelsen för Hallonbergen, Ör och Rissne – samt Ekbacken i Centrala Sundbyberg – bjuds nu fastighetsbolag in i utvecklingsarbetet.
Inom ramen för det kvalitetsprogram som tas fram av staden ges bolagen möjlighet att presentera idékoncept. De bästa koncepten – baserade på kvalitetsprogrammet – vinner sedan möjligheten att förvärva och investera i fastigheter och tillkommande byggrätter.

Arbetet med centrumförnyelsen drivs i projektform med projektledning från Sundbybergs stadshus AB.

Läs mer på Sundbyberg.se