Styrelse

 

Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter i bolagen.

Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB har det överordnande samordningsuppdraget för bolagen inom koncernen och ska se till att bolagen följer de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till koncernen.

Organisation

Mikael T Eriksson

ordförande i Sundbybergs stadshus AB

Styrelseordförande

Anna Håkansson

verkställande direktör i Sundbybergs stadshus AB

VD

Sundbybergs stadshus AB:s styrelse

Mikael T Eriksson

Ordförande

Annika Hirvonen Falk

Förste vice ordförande

Peter Schilling

Andre vice ordförande

Johan Storåkers

Ledamot

Stefan Bergström

Ledamot

Maria Bohman Kreij

Ledamot

Jesper Wiklund

Ledamot