Styrelse

 

Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter i bolagen. Ny styrelse tillträder den 1 februari 2019, efter val i kommunfullmäktige den 17 december 2018.

Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB har det överordnande samordningsuppdraget för bolagen inom koncernen och ska se till att bolagen följer de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till koncernen.

Organisation

Peter Schilling

ordförande i Sundbybergs stadshus AB

Styrelseordförande

Petra Karlsson Ekström

tf verkställande direktör i Sundbybergs stadshus AB

tf VD

Sundbybergs stadshus AB:s styrelse

Peter Schilling

Ordförande

Nils-Ove Bohlin

Förste vice ordförande

Axel Conradi

Andre vice ordförande

Moises Ubeira

Ledamot

Stefan Bergström

Ledamot

Maria Bohman Kreij

Ledamot

Emelie Tillegård

Ledamot