Dotterbolag

Dotterbolagen i koncernen Sundbybergs stadshus AB utför kommunal verksamhet inom områdena bostäder, verksamhetslokaler, avfallshantering, fibernät och viss infrastruktur för stadsutveckling.

Samtliga bolag i koncernen har fått nya ägardirektiv under 2019. Fullmäktige ger numera ägardirektiv direkt till respektive bolag.