Senaste nyheterna

Några första steg på väg mot Nya stadskärnan

2020-11-02     På platsen där den gula bilverkstaden Allé-Service funnits under många år planerar projekt Sundbybergs nya stadskärna för stadsbebyggelse […]

Trafikverket planerar omfattande arbeten på Järnvägsgatan

    Nu börjar en längre resa mot kortare restider och en sammanlänkad stadskärna. Trafikverket behöver flytta många och djupt […]

Årsstämma 2020

2020-03-17 Årsstämmor för Sundbybergs stadshus AB och dotterbolaget Fastighets AB Förvaltaren (publ) äger rum tisdagen den 31 mars 2020. Uppdaterad 2020-03-19 […]

Nu inleds samrådet för den första detaljplanen i Sundbybergs nya stadskärna

2019-10-02 Måndag 30 september inleds samrådet för den första detaljplanen. Den innehåller förslag till ett kilometerlångt promenadstråk med flera gröna ytor, […]

Visa alla nyheter >

Sundbybergs stads startar nytt bolag för avfall och vatten

2017-04-02

Sundbybergs stad startar nytt bolag för avfall och vatten

1 april övergick den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp till ett helägt aktiebolag, Sundbyberg Avfall & Vatten AB. Bolaget får helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall. Ett uppdrag är att minimera avfallstransporterna med hjälp av sopsugsanläggningar.

– Med det nya bolaget samlar vi all verksamhet för avfall, vatten och avlopp i en och samma organisation. I och med att allt nu inordnas i ett bolag blir det bättre avfallsservice för våra kommuninvånare, säger Mikael T. Eriksson, ordförande i Sundbybergs stadshus AB.

Sundbyberg Avfall & Vatten AB

  •  Dotterbolag inom bolagskoncernen Sundbybergs stadshus AB
  •  Ansvarar för att staden har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp.
  •  Samlar in allt avfall från invånare och verksamheter – det vill säga allt som inte ska källsorteras.
  •  Driver fyra anläggningar för sopsug. Världens första sopsugsanläggning för ett bostadskvarter byggdes i Hallonbergen 1965
  •  20 anställda
  •  Dygnet runt-verksamhet, med egen jour för vattenfrågor
  •  Samarbetar med andra kommuner i Norra Storstockholm inom ramen för SÖRAB.

På bolagets webbplats www.savab.se hittar du kontaktuppgifter och all information om vatten- och avfallsfrågor i Sundbyberg.