Senaste nyheterna

Tillförordnad VD i Sundbybergs stadshus AB

2022-10-12 Roger Sundholm har lämnat sin befattning. Styrelsen har beslutat att tillförordna Johan Malmgren som verkställande direktör till och med den […]

Projektingenjör sökes till projekt i Sundbyberg Stadshus AB

2022-07-11 Länk för att ansöka Sundbyberg stadshus AB arbetar med projektet Sundbybergs nya stadskärna. I Uppdraget ingår att omhänderta de exploaterings- […]

Norra Esplanaden enkelriktas söderut

2021-02-14 Trafikverket ställde ut avstängningar den 8 februari vid Esplanaden 14–16, den östra sidan norr om järnvägsspåren. Avstängningen innebär att trafiken […]

Bussarna åter på Sturegatan

2020-12-08 Vid lucia, den 13 december, börjar bussarna åter trafikera Sturegatan i västlig riktning. Bussarna stannar då vid hållplats ”Stationsgatan” på […]

Visa alla nyheter >

Sundbybergs stads startar nytt bolag för avfall och vatten

2017-04-02

Sundbybergs stad startar nytt bolag för avfall och vatten

1 april övergick den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp till ett helägt aktiebolag, Sundbyberg Avfall & Vatten AB. Bolaget får helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall. Ett uppdrag är att minimera avfallstransporterna med hjälp av sopsugsanläggningar.

– Med det nya bolaget samlar vi all verksamhet för avfall, vatten och avlopp i en och samma organisation. I och med att allt nu inordnas i ett bolag blir det bättre avfallsservice för våra kommuninvånare, säger Mikael T. Eriksson, ordförande i Sundbybergs stadshus AB.

Sundbyberg Avfall & Vatten AB

  •  Dotterbolag inom bolagskoncernen Sundbybergs stadshus AB
  •  Ansvarar för att staden har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp.
  •  Samlar in allt avfall från invånare och verksamheter – det vill säga allt som inte ska källsorteras.
  •  Driver fyra anläggningar för sopsug. Världens första sopsugsanläggning för ett bostadskvarter byggdes i Hallonbergen 1965
  •  20 anställda
  •  Dygnet runt-verksamhet, med egen jour för vattenfrågor
  •  Samarbetar med andra kommuner i Norra Storstockholm inom ramen för SÖRAB.

På bolagets webbplats www.savab.se hittar du kontaktuppgifter och all information om vatten- och avfallsfrågor i Sundbyberg.