Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är ett helägt kommunalt bolag som ska främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs kommun. Bolaget syftar inte till att bereda vinst åt aktieägarna.

Lokalfastigheter har i uppdrag att:

  • Försörja staden och dess bolag med verksamhetslokaler – samt rationalisera användningen och anskaffningen lokalerna
  • Förvalta lokalerna på ett hållbart sätt
  • Främja stadsutvecklingen i Hallonbergen, Ör, Rissne samt Ekbacken. Det sker genom att Lokalfastigheter är delaktigt i de transaktioner som genomförs i stadsdelarna
  • Medverka i försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar

Fastigheterna

Lokalfastigheter har idag ett bestånd av såväl kommersiella fastigheter som inhyrda objekt från andra fastighetsägare. Därutöver förvaltar Lokalfastigheter Sundbybergs stads egna fastigheter.

Totalt handlar det om sammanlagt 261 000 kvm lokalyta, varav 30 000 kvm är bolagets egna lokaler, 87 000 kvm är inhyrda och 144 000 kvm är stadens egna fastigheter.

Bolaget äger åtta fastigheter, vilka är strategiskt intressanta när staden expanderar med bostäder, kontor, service och infrastruktur.

Organisation

Martin Kling

Styrelseordförande

Fredrik Holm
fredrik.holm@lokalfastigheter.se
08-51833609

VD

Styrelse

Martin Kling

Ordförande

Kristoffer Tamsons

Förste vice ordförande

Bengt Fasth

Andre vice ordförande

Nils-Ove Bohlin

Ledamot

Tom Wadegård

Ledamot

Samuel Pardon

Ledamot

Bert Jagerby

Ledamot

Bengt Sjöholm

Suppleant

Tomas Kreij

Suppleant

Erik Gutièrres-Aranda

Suppleant

Ekonomi (mkr)

2017

2016

2015

Periodens resultat före skatt

910

14

19

Omsättning

134

24

25

Balansomslutning

2 027

206

227

Likvida medel

910

11

16

Soliditet synlig (%)

53

85

83