Sundbyberg Avfall och Vatten AB

Med Sundbyberg Avfall och Vatten AB samlas den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp i ett helägt aktiebolag och en organisation. Bolaget har helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall. I och med att allt  inordnas i ett bolag blir det bättre service för dig som kommuninvånare och aktör i staden.

Sundbyberg Avfall och Vatten AB ska också utveckla systemet för sopsug som i dag består av fyra anläggningar. De nya sopsugarna kan skilja på sopor med matavfall, hushållsavfall och tidningar.

Bolaget ska även öka andelen källsorterat avfall och i det arbetet handlar det mycket om kommunikation och att påverka och förändra attityder och beteenden.

Fakta – Sundbyberg Avfall och Vatten AB

  • Dotterbolag inom Sundbybergs stadshus AB.
  • Ansvarar för att staden har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp.
  • Samlar in allt avfall från invånare och verksamheter – det vill säga allt som inte ska källsorteras.
  • Kommer att driva stadens stationära sopsugar.
  • Cirka 30 medarbetare.
  • Dygnet-runt-verksamhet, med egen jour för vattenfrågor
  • Samarbetar med andra kommuner i Norra Storstockholm inom ramen för SÖRAB.

Mer om Sundbyberg Avfall & Vatten AB

Organisation

Emelie Florell Tillegård

Styrelseordförande

Jan Jogell
jan.jogell@savab.se

VD

Styrelse

Emelie Florell Tillegård

Ordförande

Robert Falck

Förste vice ordförande

Kjell Mattsson

Andre vice ordförande

Eva Pavoni

Ledamot

Veronica Kallander

Ledamot

Axel Bernhult

Ledamot

Anders Ocklind

Ledamot

Linnea Cedergren

Suppleant

Helena Markstedt

Suppleant

Towe Bengtsson

Suppleant

Bengt Sjöhom

Suppleant