Årsstämma 2022

Årsstämma per capsulam i Sundbybergs stadshus AB
Styrelsen för Sundbyberg stadshus AB har beslutat att ställa in den publika årsstämman och i stället enbart hålla årsstämma per capsulam.

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 31 mars 2022. Handlingar kommer att finnas tillgängliga på denna webplats senast den 25 mars.

Sundbyberg i februari 2022
Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB