Årsstämma 2023

Årsstämma per capsulam i Sundbybergs stadshus AB
Styrelsen för Sundbyberg stadshus AB har beslutat att enbart hålla årsstämma per capsulam.

Årsstämman kommer att äga rum fredagen den 31 mars 2023.

Sundbyberg i mars 2023
Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB