Årsstämma 2024

Årsstämma per capsulam i Sundbybergs stadshus AB
Styrelsen för Sundbyberg stadshus AB har beslutat att enbart hålla årsstämma per capsulam.

Årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 27 mars 2024.

Sundbyberg i februari 2024
Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB