Årsstämma

Årsstämmor för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren

Årsstämmor för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren (publ) äger rum
tisdagen den 9 april 2019 klockan 14.00 i Kulturcentrum, lokal Konferensen i Hallonbergen centrum, Sundbyberg.
Båda årsstämmorna är öppna för allmänheten.

Presentation

I samband med stämmorna håller Fastighets AB Förvaltaren en presentation.

Årsredovisning

Förslag till dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren kommer att finnas tillgängliga i lokalen och på webbplatserna sundbybergstadshusab.se samt forvaltaren.se

Sundbyberg i april 2019
Styrelserna i Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren