Årsstämma 2020

Årsstämmor för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren

Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren har bjudit in till årsstämmor tisdagen den 31 mars. Med anledning av coronaviruset har bolagen beslutat att ställa in de publika årsstämmorna och i stället enbart hålla årsstämmor per capsulam, så kallade pappersstämmor. När faran för smitta har lagt sig ämnar bolagen att ha särskilda informationsmöten för allmänheten. Vi återkommer med tid och plats för detta.

Årsredovisning
Förslag till dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport finns nu tillgängliga på sundbybergsstadshus.se respektive forvaltaren.se

Sundbyberg i mars 2020

Styrelserna i Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren