Sammanträdesplan 2023

Styrelsen sammanträder:

Tisdag den 24 januari kl. 13:00

Tisdag 14 mars 2023 kl.13:00 (bokslut)

Årsstämma fredag den 31 mars 2023

Tisdag den 26 april 2023 kl.13:00

Tisdag den 30 maj 2023 kl.13:00 (tertialrapport 1/prognosrapport 1)

Tisdag den 26 september 2023 kl.13:00 (tertialrapport 2/prognosrapport 2)

Tisdag den 7 november  2023 kl.13:00

Tisdag den 5 december 2023 kl.13:00 (budget)