Sammanträdesplan 2022

Styrelsen sammanträder:

Tisdag den 1 februari 2022 kl. 13:00

Tisdag 15 mars 2022 kl.13:00 (bokslut)

Årsstämma torsdag den 31 mars 2022

Tisdag den 26 april 2022 kl.13:00

Tisdag den 31 maj 2022 kl.13:00 (tertialrapport 1/prognosrapport 1)

Tisdag den 27 september 2022 kl.13:00 (tertialrapport 2/prognosrapport 2)

Tisdag den 8 november  2022 kl.13:00

Tisdag den 6 december 2022 kl.13:00 (budget)