Nu startar utvärderingen om stadsutveckling

Centrumanläggningarna i Hallonbergen, Ör och Rissne samt fastigheten Ekbacken i centrala Sundbyberg ska säljas. Staden har tagit fram fyra kvalitetsprogram som beskriver vilka krav som ställs på utvecklingen av områdena och genomfört en idékoncepttävling som stängde den 15 mars.

Nu inleds utvärderingen av de inlämnade förslagen för att bedöma hur de uppfyller kvalitetsprogrammen.

Om cirka två veckor meddelar staden vilka tävlingsbidrag som har gått vidare och vilka som inte har gått vidare. De som har gått vidare bjuds då in att komma och presentera sina idékoncept inför stadens utvärderingsgrupp i april. Därefter följer en fördjupad utvärderings- och beslutsprocess. Den utmynnar i att kommunstyrelsen fattar beslut om vilka intressenter som ska erbjudas att förhandla med staden. Kommunstyrelsens beslut planeras till den 15 maj.

Efter avslutade förhandlingar kommer kommunfullmäktige att besluta om vilket idékoncept som ska genomföras för respektive område.

Mer information på http://www.sundbyberg.se

Årsstämmor 4 april 2017

Årsstämmor för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren (publ) äger rum tisdagen den 4 april 2017, kl. 13.00 i Marabouparkens konsthall, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg. Båda årsstämmorna är öppna för allmänheten.

I samband med stämmorna kommer presentationer att ske av moderbolaget Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag.

Musikunderhållning bjuds av barnen från projektet ”El Sistema” i musikskolans regi.

Förslag till dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren kommer att finnas tillgängliga i lokalen och på hemsidorna www.sundbybergsstadshus.se samt www.forvaltaren.se

Sundbyberg i mars 2017
Styrelserna i Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren