Ny VD för Sundbybergs Sopsug AB

Jan Jogell blir ny verkställande direktör för Sundbybergs Sopsug AB den 1 januari 2017. Han kommer närmast från verksamhet i eget bolag, men har sedan tidigare en lång och bred erfarenhet av kommunala frågor i Sundbybergs stad.

Från och med den 1 april 2017 kommer bolaget att ansvara för Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggningar, samt avfallshantering. Bolaget får namnet Sundbyberg Avfall och Vatten AB.

Centrumanläggningar utvecklas

I den påbörjade centrumförnyelsen för Hallonbergen, Ör och Rissne – samt Ekbacken i Centrala Sundbyberg – bjuds nu fastighetsbolag in i utvecklingsarbetet.
Inom ramen för det kvalitetsprogram som tas fram av staden ges bolagen möjlighet att presentera idékoncept. De bästa koncepten – baserade på kvalitetsprogrammet – vinner sedan möjligheten att förvärva och investera i fastigheter och tillkommande byggrätter.

Arbetet med centrumförnyelsen drivs i projektform med projektledning från Sundbybergs stadshus AB.

Läs mer på Sundbyberg.se