Bokslut 2015 med stark ekonomi

En fortsatt stark ekonomi i Sundbybergs stadshus AB ger förutsättningar för att utveckla kommunens bolag – och bidra till hela stadens utveckling.

Koncernen har under perioden sedan 2009 haft en snittavkastning på 3,7 %. Värdeutvecklingen på koncernens fastigheter och mark har varit god. Resultatet av den marknadsvärdering som gjordes vid årsskiftet visar att marknadsvärdet ökat med 9,7 % under 2015.

Utveckling och samverkan
Mina ambitioner för kommande år är att vi gemensamt ska fortsätta visa att Sundbyberg är en framtidsstad. Koncernen ska behålla sin goda ekonomi och fortsätta utveckla sin starka fastighetsportfölj.

Vi kommer att lyckas genom att ta till vara stadens alla fördelar, medarbetarnas kompetens och engagemang – samt genom att utveckla vår samverkan med andra aktörer.

Helén Eriksson-Elf
VD i Sundbybergs stadshus AB