Ny hemvist för projektet Nya stadskärnan

Stadsutvecklingsprojektet, Nya stadskärnan, som hittills har legat i koncernbolaget Sundbybergs stadshus infrastruktur AB får ny hemvist. Från den 1 september 2017 flyttar projektet till ett nytt affärsområde direkt under moderbolaget, Sundbybergs stadshus AB, med Regina Kevius som affärsområdeschef.

Beslutet om det nya affärsområdet fattades av kommunfullmäktige den 29 maj 2017. Syftet är att ytterligare förstärka samordningen mellan staden och koncernen Sundbybergs stadshus AB samt att projektets totalekonomi kan hållas samman och tydligt följas under den långa genomförandeperioden. Det nuvarande infrastrukturbolaget blir ett vilande bolag i koncernen.

Om du har frågor kan du kontakta:
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef/affärsområdeschef
tel. 08-706 67 29