Norra Esplanaden enkelriktas söderut

Trafikverket ställde ut avstängningar den 8 februari vid Esplanaden 14–16, den östra sidan norr om järnvägsspåren. Avstängningen innebär att trafiken på norra Esplanaden enkelriktas söderut. Omledning av trafik norrgående via Järnvägsgatan, Rosengatan och Sturegatan. Flaggvakter var på plats den 8–9 februari för att hänvisa trafikanter rätt i korsningen.

Nyhet – Norra Esplanaden enkelriktas söderut.