Hotell, saluhall och 800 nya bostäder när Hallonbergen utvecklas

Hallonbergen centrum ska utvecklas med ett hotell och ett helt nytt torg som ramas in av restauranger, butiker och en saluhall. Dessutom ska 800 hyres- och bostadsrätter byggas i nära anslutning till centrum.

Det blir Fastighets AB Balder som utvecklar centrumområdet tillsammans med Sundbybergs stad.
– Jag är väldigt stolt att Balder och staden tillsammans kommit överens om denna miljardinvestering i Hallonbergens centrum. Tillsammans ska vi utveckla centrumet till att bli en attraktiv mötesplats. En stor del av satsningen är att också bibehålla, utveckla och integrera det rika kulturliv som finns i Hallonbergen i dag, säger Mikael T. Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Långsiktigt samarbete
– Vi är oerhört glada över att fått förtroendet att utveckla Hallonbergen i samarbete med Sundbybergs stad. Det är en stor investering och början på ett långsiktigt samarbete. Målsättningen är att skapa mötesplatser och boendeformer som attraherar många människor och samtidigt skapa trivsel och trygghet i området, säger Erik Selin Vd på Fastighets AB Balder.

Nytt torg och saluhall med influenser från världens alla hörn 

– Centrumbyggnaden förfinas och omvandlas till en mötesplats för fritid, kultur, besöksnäring, bibliotek, konferens, kontor och restaurang
– 800 lägenheter med blandande upplåtelser i form av hyres- och bostadsrätter i närhet av centrum
– Butiker får ett gatuläge vid ett nytt torg som ersätter kollektivtrafikplanet
– En saluhall med ett mångkulturellt utbud ska bidra till att skapa attraktionskraft med målet att få besökare från hela storstadsregionen
– Ett åtta våningar högt hotell ska inneha cirka 200 rum

Sundbybergs stad säljer Hallonbergen centrum till Balder för försäljningsvärdet 840 Mkr, exklusive byggrätter för nya bostäder eller byggnader. Fastigheterna tillträds den 8 mars 2018. Detaljplanen uppskattas vara klar under 2021.

Vid kommunfullmäktige 27 november begärde en minoritet av ledamöterna återremiss av ärendet. Affären förutsätter därför att kommunfullmäktige fattar beslut om försäljningen på kommande fullmäktigemöte.

Bakgrund – utveckling av centrumen
Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja centrumfastigheter i Hallonbergen, Ör och Rissne. Ett kvalitetsprogram togs fram för att säkerställa att områdena utvecklas enligt stadens avsikter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Stadsutvecklingsområdena ska innehålla bostads- och hyresrätter, kontor, handel, skola och vårdboende.

Läs mer på stadens hemsida: www.sundbyberg.se/centrumutveckling

 

 

Världens största centrumkvarter helt i trä byggs i Sundbyberg

Trähusen vid Strandparken i Sundbyberg var år 2013 världens dittills högsta byggda bostadshus helt i trä med sina 8 våningar. Över 20 000 besökare från 150 länder har varit på studiebesök sedan dess.

Nu tar Sundbybergs stad tillsammans med Folkhem, Veidekke och Rikshem ett nytt stort kliv – och bygger ett av världens största centrumkvarter helt i trä. Se idékonceptet för Ör Centrum.

Bland annat kan enorma besparingar göras i form av koldioxidutsläpp gentemot ett traditionellt byggande och byggtiden kan halveras.