Välkommen till årsstämma

 

Den 10 april bjuder Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren (publ) in till årsstämma

Årsstämmorna hålls den 10 april kl.13.00 i Marabouparkens konsthall på Löfströmsvägen 8 och är öppna för allmänheten. I samband med årsstämmorna hålls presentationer av moderbolaget Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag.

Förslag till dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och i lokalen.

Varmt välkomna!

Helén Eriksson-Elf
Verkställande direktör