INTERIM VD FÖR SUNDBYBERGS STADSHUS INFRASTRUKTUR AB

Jan Jogell är utsedd till interim Vd i Sundbybergs stadshus infrastruktur AB från och med den 17 april 2017 då den nuvarande Vd:n slutar som Vd den 16 april.

Jan Jogell är sedan den 1 januari 2017 verkställande direktör för Sundbybergs sopsug AB som den 1 april 2017 bytte namn till Sundbyberg Avfall och Vatten AB. Jan Jogell har sedan tidigare en lång och bred erfarenhet av kommunala frågor i Sundbybergs stad.

Tyst minut måndag 10 april 12.00

Regeringen har utlyst nationell tyst minut måndagen den 10 april klockan 12.00 för att hedra offren för händelsen i centrala Stockholm i fredags.

Sundbybergs stad och bolagen i koncernen Sundbybergs stadshus AB deltar i den tysta minuten. Varje arbetsplats avgör i vilken form det sker – beroende på verksamhet och tillsammans med kollegor, kunder, besökare och andra som är närvarande vid tillfället.

Sundbybergs stads startar nytt bolag för avfall och vatten

Sundbybergs stad startar nytt bolag för avfall och vatten

1 april övergick den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp till ett helägt aktiebolag, Sundbyberg Avfall & Vatten AB. Bolaget får helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall. Ett uppdrag är att minimera avfallstransporterna med hjälp av sopsugsanläggningar.

– Med det nya bolaget samlar vi all verksamhet för avfall, vatten och avlopp i en och samma organisation. I och med att allt nu inordnas i ett bolag blir det bättre avfallsservice för våra kommuninvånare, säger Mikael T. Eriksson, ordförande i Sundbybergs stadshus AB.

Sundbyberg Avfall & Vatten AB

  •  Dotterbolag inom bolagskoncernen Sundbybergs stadshus AB
  •  Ansvarar för att staden har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp.
  •  Samlar in allt avfall från invånare och verksamheter – det vill säga allt som inte ska källsorteras.
  •  Driver fyra anläggningar för sopsug. Världens första sopsugsanläggning för ett bostadskvarter byggdes i Hallonbergen 1965
  •  20 anställda
  •  Dygnet runt-verksamhet, med egen jour för vattenfrågor
  •  Samarbetar med andra kommuner i Norra Storstockholm inom ramen för SÖRAB.

På bolagets webbplats www.savab.se hittar du kontaktuppgifter och all information om vatten- och avfallsfrågor i Sundbyberg.