Anna Håkansson ny stadsdirektör i Sundbybergs stad och VD för Sundbybergs stadshus AB

Heléne Eriksson-Elf avgår som stadsdirektör för Sundbybergs stad och VD för kommunkoncernens moderbolag Sundbybergs stadshus AB. Till ny stadsdirektör och VD föreslås Anna Håkansson, som idag är vice stadsdirektör och biträdande förvaltningschef för stadsledningskontoret. Anna Håkansson har även varit tillförordnad stadsdirektör sedan december.
Beslutet om stadsdirektör kommer att behandlas på sammanträdet med kommunstyrelsen den 14 maj och beslutet om VD för Sundbybergs stadshus AB tas upp på styrelsemötet den 29 maj. Förändringarna träder sedan i kraft med omedelbar verkan.

– Helén har under många år varit en fantastisk tillgång för staden. Hon är väldigt uppskattad av både politiken och organisationen och har varit drivande i ett positivt förnyelsearbete. Det är tråkigt att hon lämnar oss, men jag har stor respekt för hennes val att göra andra prioriteringar, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är glad att Anna Håkansson har tackat ja till att bli stadsdirektör och VD. Redan när hon steg in i rollen som vice stadsdirektör planerades för att hon så småningom skulle kunna ta steget upp och bli stadsdirektör, så för staden blir det en smidig och naturlig övergång. Anna är en god ledare och kommer att föra organisationen till nya höjder, säger Mikael T. Eriksson.

Anna Håkansson har en bakgrund som finanschef i Stockholms stad. År 2016 rekryterades hon till Sundbybergs stad som ekonomichef, och sedan maj 2017 har hon även varit vice stadsdirektör och biträdande förvaltningschef för stadsledningskontoret.

– Det ska bli spännande att ta ansvar för helheten, även om jag också kommer att sakna Helén väldigt mycket. Under min tid som ekonomichef och vice stadsdirektör har vi arbetat så bra ihop, och vi har planerat och diskuterat hur staden ska utvecklas vidare. Det arbetet vill jag nu fortsätta att driva och förvalta, tillsammans med stadens chefer och medarbetare, och med utgångspunkt i våra ledord: levande, nytänkande, tillsammans, säger Anna Håkansson.

Helén Eriksson-Elf tillträdde som stadsdirektör våren 2013 och 2016 utsågs hon även till VD för Sundbybergs stadshus AB, som är moderbolag i kommunens helägda bolagskoncern. Det är sex år som kännetecknas av stark tillväxt och stora förändringar. Staden har under perioden varit den snabbast växande kommunen i landet och har flera gånger fått utmärkelser såsom Årets Tillväxtkommun och Årets Superkommun. Det har krävts ett starkt ledarskap för att hålla ihop, styra och utveckla hela kommunkoncernen.

– Jag är stolt över det vi tillsammans har åstadkommit under mina sex år i staden, och det har varit både roligt och utmanande på en och samma gång. För mig personligen har det inneburit att jag har prioriterat Sundbybergs stad, mitt uppdrag som stadsdirektör och VD och att arbeta tillsammans med alla fantastiska chefer och medarbetare i organisationen. Jag vill tacka mina uppdragsgivare och alla dem jag har arbetat tillsammans med för ett mycket gott samarbete. Nu känner jag att det är dags att prioritera familj och vänner – och mig själv, säger Helén Eriksson-Elf.

Rissne Centrum lämnas över till Balder

På tisdagen lämnade Lokalfastigheter i Sundbyberg AB över Rissne centrum till fastighetsbolaget Balder. I samband med detta informerade Balder på plats i Rissne centrum om vad som händer framöver.

Styrelseordförande i Sundbybergs stadshus AB tillika kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson uttalar sig i lokaltidningen Vi i Sundbyberg:

– De är tydliga med att de tänker bygga klart huset ovanför tunnelbanan först. Sedan flyttar det som är i Hemköp-huset dit. Den offentliga verksamheten med fritidsgård och vårdcentral ska kunna fortsätta oavbrutet, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson, till lokaltidningen Vi i Sundbyberg.

Bakgrund – utveckling av centrumen
Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja centrumfastigheter i Hallonbergen, Ör och Rissne. Ett kvalitetsprogram togs fram för att säkerställa att områdena utvecklas enligt stadens avsikter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Stadsutvecklingsområdena ska innehålla bostads- och hyresrätter, kontor, handel, skola och vårdboende.

Kommunfullmäktige tog den 18 december beslut om försäljning av centrumanläggningen i Rissne till fastighetsaktören Balder. Även Hallonbergens centrum har sålts till samma bolag.

Läs mer på stadens hemsida: www.sundbyberg.se/centrumutveckling