Sophia Hansson ny koncerncontroller i Sundbybergs stadshus AB

Sophia Hansson har rekryterats till Sundbybergs stadshus AB som koncerncontroller med ansvar för bolagskoncernens finansiella rapportering. Sophia Hansson är idag chef för VD-staben i Stockholm Vatten och Avfall AB.

I Stockholm Vatten och Avfall AB arbetar Sophia Hansson bland annat med VD-stöd i bolags- och koncernövergripande frågor och är medlem i koncernens ledningsgrupp. Hon kommer att börja sin nya tjänst i Sundbyberg stadshus AB den 11 september.

– Sundbyberg är i starkt växande med stora ambitioner för stadsutveckling där Sundbyberg stadshus AB har en viktig roll. Med den nya tjänsten får vi en välbehövlig resurs inom bolagskoncernen som kan vägleda och samspela med staden och med de övriga bolagen. Vi hälsar Sophia Hansson varmt välkommen, säger Helén Eriksson-Elf, vd i Sundbybergs stadshus AB.

I den nya tjänsten ingår att vara controller för Sundbybergs stadshus AB med stöd till ledning och verksamhet. Tillsammans med stadens CFO ska koncerncontrollern även driva det kommunkoncernövergripande utvecklings- och effektiviseringsarbete i de finansiella processerna.

– Jag hoppas och tror att min långa erfarenhet av förändringsarbete och byggande av funktionella strukturer inom redovisning och rapportering ska visa sig komma Sundbyberg till nytta. Det känns både roligt och utmanande att få vara med i det arbete som krävs i en snabbt växande stad och jag ser verkligen fram emot september, säger Sophia Hansson.