Idékoncept till centrumutvecklingen

I höstas hölls en medborgardialog om vad som efterfrågas i centrumen för Hallonbergen, Rissne och Ör. Nu bjuds fastighetsbranschen in att ta fram idékoncept för att utveckla centrumen.

– Vi har fått in tankar och synpunkter från medborgarna om hur vi kan utveckla centrumen. Nu bjuder vi in fastighetsbolag att komma med kreativa idékoncept för att ta nästa steg. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp om centrumen och att utveckla dem med service, bostäder och handel. De fastighetsbolag som vi väljer kommer vi att ingå långsiktiga samarbeten med, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

De fastighetsaktörer som medverkar bör ha erfarenhet från centrumbyggnader, samhällsfastigheter och stadsutvecklingsprojekt. Den 15 mars är sista dag att komma in med idékoncepten. Konsultföretaget NAI Svefa är Sundbybergs stads säljrådgivare i försäljningsprocessen.

Bakgrund – utveckling av centrumen
Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja centrumfastigheter i Hallonbergen, Ör och Rissne. Ett kvalitetsprogram för varje område har tagits fram för att säkerställa att områdena utvecklas enligt stadens avsikter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Stadsutvecklingsområdena ska innehålla bostads- och hyresrätter, kontor, handel, skola och vårdboende. Det bedömda värdet på dagens fastigheter är cirka två miljarder kr.

För mer information, kontakta:

Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, 08-706 80 95, mikael.eriksson@sundbyberg.se

John Lindell, projektledare, 070-549 86 48, john.lindell@sundbybergsstadshusab.se

Fredrik Richard, pressansvarig, 08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se

Eller läs mer på www.sundbyberg.se/centrumutvecklas

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 47 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets superkommun 2015.

Ny VD för Sundbybergs Sopsug AB

Jan Jogell blir ny verkställande direktör för Sundbybergs Sopsug AB den 1 januari 2017. Han kommer närmast från verksamhet i eget bolag, men har sedan tidigare en lång och bred erfarenhet av kommunala frågor i Sundbybergs stad.

Från och med den 1 april 2017 kommer bolaget att ansvara för Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggningar, samt avfallshantering. Bolaget får namnet Sundbyberg Avfall och Vatten AB.

Centrumanläggningar utvecklas

I den påbörjade centrumförnyelsen för Hallonbergen, Ör och Rissne – samt Ekbacken i Centrala Sundbyberg – bjuds nu fastighetsbolag in i utvecklingsarbetet.
Inom ramen för det kvalitetsprogram som tas fram av staden ges bolagen möjlighet att presentera idékoncept. De bästa koncepten – baserade på kvalitetsprogrammet – vinner sedan möjligheten att förvärva och investera i fastigheter och tillkommande byggrätter.

Arbetet med centrumförnyelsen drivs i projektform med projektledning från Sundbybergs stadshus AB.

Läs mer på Sundbyberg.se

Beslut om planer för centrumutveckling

1 juli tog kommunfullmäktige i Sundbyberg beslutet om att gå vidare med planerna för stadens fastigheter. Det innebär bland annat att flera av Förvaltarens fastigheter kan komma att säljas inom ett par år.

Beslutet i fullmäktige gäller ett antal centrumnära fastigheter i Rissne, Hallonbergen och Ör. Bakgrunden till försäljningarna är att Sundbybergs stad är en tillväxtkommun. Med en försäljning av fastigheter frigörs kapital, vilket kan användas till nödvändiga investeringar när staden fortsätter att växa.

Genom att samla fastigheter som idag ägs av staden, Förvaltaren och det kommunala bolaget Lokalfastigheter skapas attraktiva paket av fastigheter. Där ingår även fastigheter med framtida byggrätter och en stor andel kommersiella lokaler.

Inom ramen för fullmäktiges beslut bjuds nu externa intressenter in till ett arbete med att utveckla idékoncept för fastigheterna vid Ör centrum, Hallonbergen centrum och Rissne Torg.

De planerade försäljningarna beräknas sedan ske inom ett par år från nu.

Bokslut 2015 med stark ekonomi

En fortsatt stark ekonomi i Sundbybergs stadshus AB ger förutsättningar för att utveckla kommunens bolag – och bidra till hela stadens utveckling.

Koncernen har under perioden sedan 2009 haft en snittavkastning på 3,7 %. Värdeutvecklingen på koncernens fastigheter och mark har varit god. Resultatet av den marknadsvärdering som gjordes vid årsskiftet visar att marknadsvärdet ökat med 9,7 % under 2015.

Utveckling och samverkan
Mina ambitioner för kommande år är att vi gemensamt ska fortsätta visa att Sundbyberg är en framtidsstad. Koncernen ska behålla sin goda ekonomi och fortsätta utveckla sin starka fastighetsportfölj.

Vi kommer att lyckas genom att ta till vara stadens alla fördelar, medarbetarnas kompetens och engagemang – samt genom att utveckla vår samverkan med andra aktörer.

Helén Eriksson-Elf
VD i Sundbybergs stadshus AB